Walther Appels

Ventilatie

Waarom belangrijk?

Vroeger waren huizen niet goed geïsoleerd en door kieren en gaten kon frisse, vaak koude, lucht naar binnen. Tegenwoordig zijn woningen steeds beter geïsoleerd. Maar dat vraagt wel extra aandacht voor goed ventileren.

 

Waarom is goede ventilatie belangrijk?

In een ruimte die niet of onvoldoende geventileerd wordt, ontstaat langzaam een tekort aan zuurstof en een teveel aan koolzuurgas. Mensen ademen immers zuurstof in en koolzuurgas (CO2) uit. Ventilatie zorgt ervoor dat steeds nieuwe, zuurstofrijke lucht van buiten wordt aangevoerd, terwijl de koolzuurrijke en verontreinigde binnenlucht wordt afgevoerd. Ventilatie zorgt er ook voor dat de lucht binnen niet te vochtig wordt. De lucht die we uitademen is namelijk vochtiger dan de lucht die we inademen. En zelfs als we niet bewegen, transpireren we nog wel een beetje. In een ruimte waar een paar mensen aanwezig zijn, gaat het al snel om aanzienlijke hoeveelheden. Slechte ventilatie is een belangrijke veroorzaker van allergische reacties als benauwdheid, hoofdpijn en zelfs astma. Vooral kinderen zijn daar extra gevoelig voor.

 

Gezondheid

Een onder alle omstandigheden gezond binnenmilieu? Het is mogelijk! Cruciaal is dat uw woning permanent wordt geventileerd. Dag en nacht, zonder onderbreking. Vocht van koken, wassen, planten en bewoners kan zo worden afgevoerd. Maar ook moet er in uw woning frisse lucht worden aangevoerd voor zuurstof. Nodig om gezond te kunnen wonen en werken. Verontreinigde warme lucht eruit en verse frisse lucht erin. Dit regelt u met gebalanceerde ventilatie. De binnenlucht wordt niet alleen continu ververst, maar ook gefilterd. De standaard filters halen 95% van het stof uit de lucht en de optionele fijnstoffilters verwijderen nagenoeg alle vervuiling.

 

Comfortabel ventileren

Het leven in woningen comfortabeler maken is ons vak. Met gebalanceerde ventilatie wordt 24 uur per dag precies de juiste hoeveelheid lucht in een woning ververst.

 

Energiezuinig ventileren

Ventileren kost uiteraard energie. Dankzij toepassing van het principe van warmteterugwinning (WTW) kan dit energieverbruik drastisch worden beperkt. Door het overdragen van warmte aan de verse, binnenkomende buitenlucht wordt met een minimum aan energie een goede ventilatie gegarandeerd. Met gebalanceerde ventilatie is een gezonde, energievriendelijke leefomgeving gewaarborgd.< Terug